برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1602 100 1
شبکه مترجمین ایران

anode saturation ; current saturation ; plate saturation ; saturation ; voltage saturation

معنی anode saturation ; current saturation ; plate saturation ; saturation ; voltage saturation در دیکشنری تخصصی

anode saturation ; current saturation ; plate saturation ; saturation ; voltage saturation
[برق و الکترونیک] اشباع آند ؛ اشباع جریان ؛ اشباع جوشن ؛ اشباع ؛ اشباع ولتاژ وضعیتی که در آن جریان یک لامپ الکترونی دیگر با افزایش ولتاژ آند، افزایش نمی یابد . بنابراین الکترون ها با همان آهنگ گسیل از کاتد به طرف آند کشیده می شود .

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی anode saturation ; current saturation ; plate saturation ; saturation ; voltage saturation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )