برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

anaxipha

anaxipha را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shiva_sisi‌
کسیحـ میدونحـ اینـ کلمحـ معنیش چیحـ؟البتحـ اگحـ دآرآے معنیحـ بآشحـ ـ:/

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی anaxipha مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران