برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1355 100 1

anachronistic

/əˌnækrəˈnɪstɪk/ /əˌnækrəˈnɪstɪk/

معنی: بیمورد، نا بهنگام
معانی دیگر: anachronous anachronic : نابهنگام، بیمورد ازنظر تاری  وقوع

واژه anachronistic در جمله های نمونه

1. His painting style was seen as outdated and anachronistic.
[ترجمه ترگمان]سبک نقاشی او منسوخ و بی‌مورد بود
[ترجمه گوگل]سبک نقاشی او به عنوان قدیمی و انحرافی دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The costumes were anachronistic for a Victorian play.
[ترجمه ترگمان]لباس‌ها برای یک نمایش دوره ویکتوریا فرسوده شده بودند
[ترجمه گوگل]این لباس ها برای بازی ویکتوریا مورد توجه قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Many of its practices seem anachronistic.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از practices به نظر نابهنگام می‌رسد
[ترجمه گوگل]بسیاری از شیوه های آن به نظر می رسد انحرافی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She wears anachronistic styles as though they were the latest fashion, with no hint of nostalgia.
[ترجمه ترگمان]او به سبک anachronistic فرسوده شده بود، انگار آخرین مد بود، بدون هیچ نشانه‌ای از دلتنگی
[ترجمه گوگل]او سبک های آناکونیستی را می پوشد، همانطور که آخرین مدل آن بود، بدون اشاره به نوستالژی ...

مترادف anachronistic

بیمورد (صفت)
anachronistic , anachronous
نا بهنگام (صفت)
malapropos , unseasonable , inopportune , untimely , anachronistic , anachronous , premature , immature , precocious , ill-timed

معنی کلمه anachronistic به انگلیسی

anachronistic
• obsolete, out of date; not properly dated, not assigned to the correct time period (of a person, object or event)
• something that is anachronistic is out of date or old-fashioned.
• you can describe something as anachronistic when it is wrong because it could not have happened or existed in the historical period stated.

anachronistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میترا
زمان پریشانه، بیرون از زمان، کهنه، قدیمی، از مد افتاده
Siyavash
دِمده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anachronistic
کلمه : anachronistic
املای فارسی : انچرنیستیک
اشتباه تایپی : شدشزاقخدهسفهز
عکس anachronistic : در گوگل

آیا معنی anachronistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )