برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1510 100 1
شبکه مترجمین ایران

an apple a day keeps the doctor away


خوردن روزانه ی میوه موجب سلامتی می شود

معنی کلمه an apple a day keeps the doctor away به انگلیسی

an apple a day keeps the doctor away
• saying which means that eating apples helps and keeps a person

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آیت اله قلی زاده
با خوردن یک سیب در روز به دکتر بی نیاز شوید.
Sarina piri
باخوردن روزانه یک سیب به دکتر بی نیاز شوید!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی an apple a day keeps the doctor away

کلمه : an apple a day keeps the doctor away
املای فارسی : آن اپل ا دی‌ کیپس تاه دکتر آاوای
اشتباه تایپی : شد شححمث ش یشغ نثثحس فاث یخزفخق شصشغ
عکس an apple a day keeps the doctor away : در گوگل

آیا معنی an apple a day keeps the doctor away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )