برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

an abortive child


بچه سقطشده، فگانه

an abortive child را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی an abortive child

کلمه : an abortive child
املای فارسی : آن ابرتیو چایلد
اشتباه تایپی : شد شذخقفهرث زاهمی
عکس an abortive child : در گوگل

آیا معنی an abortive child مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )