برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

an abortive attempt


کوشش بیهوده

an abortive attempt را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی an abortive attempt

کلمه : an abortive attempt
املای فارسی : آن ابرتیو اتمپت
اشتباه تایپی : شد شذخقفهرث شففثئحف
عکس an abortive attempt : در گوگل

آیا معنی an abortive attempt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )