برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

an a for a position


درخواست دهنده برای کار

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی an a for a position

کلمه : an a for a position
املای فارسی : آن ا فور پوزیشن
اشتباه تایپی : شد ش بخق ش حخسهفهخد
عکس an a for a position : در گوگل

آیا معنی an a for a position مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )