برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

ambulator

معنی کلمه ambulator به انگلیسی

ambulator
• one who walks about; device for measuring the distance walked

ambulator را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

( The Office For The Tehran Architecture) OTA
راه گرد،راه پیرامونی دور تا دور یک بنا یا محیط برای بازدیداطراف آن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی ambulator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )