برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

almost periodic

معنی almost periodic در دیکشنری تخصصی

almost periodic
[ریاضیات] تقریبا متناوب، تقریبا دوره ای
[ریاضیات] تابع تقریبا دوره ای، تابع تقریبا متناوب
[آمار] تابع تقریباً دوره ای

almost periodic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی almost periodic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )