برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

almost everywhere

معنی almost everywhere در دیکشنری تخصصی

almost everywhere
[برق و الکترونیک] تقریبا در همه جا
[ریاضیات] تقریبا در همه جا، گویی در هر جا
[ریاضیات] تابع تقریبا همه جا پیوسته
[ریاضیات] تقریبا همه جا همگرا
[ریاضیات] دنباله ی تقریبا همه جا همگرا
[آمار] دنباله تقریباً همه جا همگرا

almost everywhere را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی almost everywhere مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )