برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1658 100 1
شبکه مترجمین ایران

almost everywhere convergent

معنی almost everywhere convergent در دیکشنری تخصصی

almost everywhere convergent
[ریاضیات] تقریبا همه جا همگرا
[ریاضیات] دنباله ی تقریبا همه جا همگرا
[آمار] دنباله تقریباً همه جا همگرا

almost everywhere convergent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی almost everywhere convergent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )