برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

almost everywhere convergent sequence

معنی almost everywhere convergent sequence در دیکشنری تخصصی

almost everywhere convergent sequence
[ریاضیات] دنباله ی تقریبا همه جا همگرا
[آمار] دنباله تقریباً همه جا همگرا

almost everywhere convergent sequence را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی almost everywhere convergent sequence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )