برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

almost everywhere continuous function

معنی almost everywhere continuous function در دیکشنری تخصصی

almost everywhere continuous function
[ریاضیات] تابع تقریبا همه جا پیوسته

almost everywhere continuous function را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی almost everywhere continuous function مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )