برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1656 100 1
شبکه مترجمین ایران

almost certainly convergence

معنی almost certainly convergence در دیکشنری تخصصی

almost certainly convergence
[ریاضیات] همگرایی تقریبا حتمی، همگرایی با احتمال یک

almost certainly convergence را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی almost certainly convergence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )