برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1427 100 1

almost certain

معنی کلمه almost certain به انگلیسی

almost certain
• nearly positive, almost absolutely sure

almost certain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شمس الدین
کم وبیش قطعاً
شمس الدین
به واقع
واقعا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی almost certain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )