برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

allude to

allude to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیدی
اشاره به - ذکر کردن
اسی مانکن
allude to someone/ something

تلویحا به کسی یا چیزی اشاره کردن


Rick didn’t want to discuss his past, though he alluded darkly to ‘some bad things that happened.’


ریک نمی خواست در مورد گذشته اش بحث و گفتگو کنه اگرچه تلویحا اشاره های گنگی به چیزای بدی که اتفاق افتاده بود کرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی allude to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )