برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

allowances

معنی allowances در دیکشنری تخصصی

allowances
[ریاضیات] فوق العاده ی حقوق، بیکاری های مجاز
[حسابداری] ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات
[حسابداری] برگشت از خرید و تخفیفات
[حسابداری] برگشت از فروش و تخفیفات

allowances را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
هزینه های فوق العاده
Contingency را ببینید.
فرناز احمدی
اضافه حقوق
محدثه فرومدی
کمک‌هزینه‌ها (برای معانی بیشتر مدخل allowance را ببینید)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی allowances مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )