برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1434 100 1

allotrope

/ˈælətroʊp/ /ˈælətrəʊp/

(شیمی) چند شکل، چند گونه، چند شکل، جسمی که مستعد تبدیل بچند صورت یا ماده باشد

بررسی کلمه allotrope

اسم ( noun )
• : تعریف: one of several forms in which a chemical element may exist.

- Carbon has both crystalline and noncrystalline allotropes.
[ترجمه ترگمان] کربن هر دو crystalline و noncrystalline allotropes است
[ترجمه گوگل] کربن هر دو کریستالی و غیر کریستالی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه allotrope در جمله های نمونه

1. Artificial diamonds are manufactured from graphite (another allotrope of carbon) using intense heat and pressure.
[ترجمه ترگمان]الماس‌های مصنوعی از گرافیت (allotrope دیگر کربن)با استفاده از گرما و فشار قوی تولید می‌شوند
[ترجمه گوگل]الماس مصنوعی از گرافیت (آلوتروپ دیگر کربن) با استفاده از گرمای شدید و فشار تولید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An allotrope of carbon; m. p., 3650 C.
[ترجمه ترگمان]یک allotrope از کربن پی, سی
[ترجمه گوگل]یک تکه از کربن؛ متر ص 3650 C
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Carbyne is a new allotrope of carbon which had been found in nature in 196
[ترجمه ترگمان]Carbyne یک allotrope جدید از کربن است که در سال ۱۹۶ میلادی در طبیعت یافت شد
[ترجمه گوگل]کربن یک کربن جدید است که در سال 196 در طبیعت یافت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A blue gaseous allotrope of oxygen, O formed naturally from diatomic oxygen by electric discharge or exposure to ultraviolet radiation.
[ترجمه ترگمان]گاز آبی اکسیژن به طور طبیعی ا ...

معنی allotrope در دیکشنری تخصصی

allotrope
[شیمی] 1- (شیمی ) چند شکل ، چند گونه 2- (زیست شناسی ) دگرگراى

معنی کلمه allotrope به انگلیسی

allotrope
• one of two or more forms of an element (chemistry)

allotrope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی allotrope
کلمه : allotrope
املای فارسی : اللترپ
اشتباه تایپی : شممخفقخحث
عکس allotrope : در گوگل

آیا معنی allotrope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )