برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

allochthonous


غیر بومی، از جای دیگر، دگربوم

واژه allochthonous در جمله های نمونه

1. Autochthonous or allochthonous, may be important in the total metabolic system of lakes and streams.
[ترجمه ترگمان]autochthonous یا allochthonous ممکن است در سیستم متابولیک کلی دریاچه‌ها و نهرها کار مهمی داشته باشند
[ترجمه گوگل]خودکارشده یا آلوچانون، ممکن است در کل سیستم متابولیک دریاچه ها و جریان ها مهم باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. AIM: To approach the best therapeutic measures after allochthonous intermingled with autogenous bone transplantation in children with tumor-like legion.
[ترجمه ترگمان](AIM: برای نزدیک شدن به بهترین اقدامات درمانی بعد از مخلوط شدن allochthonous با پیوند مغز استخوان در کودکان با یک گروه تومور مانند
[ترجمه گوگل]اهداف: برای نزدیک شدن به بهترین اقدامات درمانی پس از پیوند آلوچگون با پیوند استخوانی اتوگن در کودکان مبتلا به لژیون تومور مانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This paper introduced the research progress of the allochthonous carbonate blocks and carbonate gravity flow for the line sourced carbonate aprons and the point sourced carbonate submarine fans.
[ترجمه ترگمان]این مقاله پیشرفت تحقیقاتی بلوک‌های کربنات allochthonous و جریان جاذبه کربناته را برای خطوط کربنات line و طرفداران زیردریایی کربنات sourced معرفی کرد
[ترجمه گوگل]این مقاله پیشرفت تحقیق بلوک های کربنات آلوکتو ...

معنی allochthonous در دیکشنری تخصصی

allochthonous
[عمران و معماری] دگر جازاد
[زمین شناسی] نابرجا
[نفت] چین نابرجا
[زمین شناسی] زغال سنگ نابرجا زغال سنگی که بر طبق نظریه رانه ای تشکیل شده باشد ، زغال سنگ نا بر جا (coal allochthonous) .

allochthonous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی غنی
داراي خاستگاه بيرون از سيستم، مانند برگهاي گياهان خشکي‌زي که به درون جريان آب مي‌افتند
مژگان
نابرجا 0 زمین شناسی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی allochthonous

کلمه : allochthonous
املای فارسی : اللچتهنوس
اشتباه تایپی : شممخزافاخدخعس
عکس allochthonous : در گوگل

آیا معنی allochthonous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )