برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

allocator

/ˈæləˌketər/ /ˌæləˈkeɪtə/

تخصیص دهنده

واژه allocator در جمله های نمونه

1. In the former case, the allocator is copied when the container is copy - constructed.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]در مورد اول، تخصیص دهنده هنگامی کپی می شود که کپی ساخته شده است، کپی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Alloc An allocator whose value type is the same as the container's value type.
[ترجمه ترگمان]تخصیص دادن یک تخصیص دهنده که نوع ارزش آن همانند نوع مقدار کانتینر است
[ترجمه گوگل]Alloc یک تخصیص دهنده است که مقدار ارزش آن همان مقدار ارزش نوع کانتینر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An allocator should be plug-compatible with others; in particular it should obey ANSI/POSIX conventions.
[ترجمه ترگمان]یک تخصیص دهنده باید سازگار با دیگران باشد؛ به طور خاص باید از کنوانسیون‌های ANSI \/ POSIX تبعیت کند
[ترجمه گوگل]تخصیص دهنده باید سازگار با دیگران باشد به ویژه باید از کنوانسیون ANSI / POSIX اطاعت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Why Would I Want to Write My Own Allocator?
[ترجمه ترگمان]برای چه می‌خواهم نامه خود را بنویسم؟ ...

معنی کلمه allocator به انگلیسی

allocator
• one who allots, one who designates

allocator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی allocator

کلمه : allocator
املای فارسی : اللکتر
اشتباه تایپی : شممخزشفخق
عکس allocator : در گوگل

آیا معنی allocator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )