برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

allied health professions

معنی allied health professions در دیکشنری تخصصی

allied health professions
[بهداشت] مشاغل بهداشتی وابسته

allied health professions را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hassan bashiri
مشاغل پیراپزشکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی allied health professions مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )