برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

allergen

/ˈælərdʒən/ /ˈælədʒən/

معنی: مادهای که باعی حساسیت میشود
معانی دیگر: (ماده ای که موجب حساسیت می شود) آلرژن، آلرژی زا، آزیرزا، ماده ای که باعک حساسیت میشود

بررسی کلمه allergen

اسم ( noun )
• : تعریف: any substance capable of causing an allergic reaction.

واژه allergen در جمله های نمونه

1. Avoid transferring allergens to your eyes by touching them with your fingers or gloves.
[ترجمه ترگمان]از انتقال ذرات allergens به چشم‌های خود با لمس کردن آن‌ها با انگشتان و یا دستکش خودداری کنید
[ترجمه گوگل]از دست دادن انگشتان دست یا انگشتان دست خود را از طریق انتقال آلرژن ها به چشم های خود اجتناب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Antibodies formed in response to the allergens lead to the release of histamine, which is what produces allergic symptoms.
[ترجمه ترگمان]Antibodies در واکنش به the شدن هیستامین شکل می‌گیرند، که علائم آلرژی تولید می‌کند
[ترجمه گوگل]آنتیبادی هایی که در واکنش به آلرژن ها شکل گرفته اند منجر به انتشار هیستامین می شوند که باعث ایجاد علائم آلرژیک می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Obviously, avoiding exposure to allergens is the best way to prevent allergic reactions.
[ترجمه ترگمان]بدیهی است که اجتناب از قرار گرفتن در معرض ذرات allergens بهترین راه برای جلوگیری از واکنش‌های آلرژیک است
[ترجمه گوگل]بدیهی است، اجتناب از قرار گرفتن در معرض آلرژن ها بهترین راه برای جلوگیری از واکنش های آلرژیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف allergen

مادهای که باعی حساسیت میشود (اسم)
allergen

معنی allergen در دیکشنری تخصصی

allergen
[بهداشت] آلرژن - آلرژی زا

معنی کلمه allergen به انگلیسی

allergen
• substance which causes allergies

allergen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Tabasom
ماده حساسیت زا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی allergen

کلمه : allergen
املای فارسی : اللرگن
اشتباه تایپی : شممثقلثد
عکس allergen : در گوگل

آیا معنی allergen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )