برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

allelomorphs

معنی allelomorphs در دیکشنری تخصصی

allelomorphs
[علوم دامی] اشکال مختلف یک ژن را گویند. ازآنجایی که در سلولهای بدن، ژنها به صورت زوج وجود دارند ممکن است در یک جفت ژن اثر یکی بر یک صفت متفاوت از اثر دیگری(الل) باشد.

allelomorphs را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی allelomorphs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )