برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

alleles

معنی alleles در دیکشنری تخصصی

alleles
[بهداشت] آلل - ژنهای همردیف
[علوم دامی] آللهای چند گانه ؛ یک سری بیشتر از دو آلل که محل مشابهی را روی کروموزوم همتا اشغال کنند . برای مثال ژنهای A ، B و O را که مسئول گروهای خونی در انسان هستند می توان نام برد .

alleles را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی alleles مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )