برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

alleged

/əˈledʒd/ /əˈledʒd/

معنی: بقول معروف، بنابگفتهء بعضی
معانی دیگر: (حقوق) متهم، مورد ادعا، به اصطلاح، منتسب به

بررسی کلمه alleged

صفت ( adjective )
مشتقات: allegedly (adv.)
• : تعریف: supposed to be as described but not proven so.
مشابه: apparent

- The alleged arsonist was found to have explosive materials in his car.
[ترجمه ترگمان] گفته می‌شود که arsonist مواد منفجره در خودرویش داشت
[ترجمه گوگل] مواد منفجره در ماشین خود به دست آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه alleged در جمله های نمونه

1. his alleged friends gave him away
به اصطلاح دوستانش او را لو دادند.

2. the alleged murderer
متهم به قتل

3. in his defense he alleged temporary insanity
در دفاع از خود مدعی شد که دچار جنون موقت شده است.

4. one of the neighbors alleged that hassan is a spy
یکی از همسایگان ادعا کرد که حسن جاسوس است.

5. It was alleged that the policeman had accepted bribes.
[ترجمه زهرا] ادعاشد که پلیس رشوه را دریافت کرده بود.
|
[ترجمه ترگمان]گفته می‌شد که این مامور پلیس رشوه گرفته‌است
[ترجمه گوگل]ادعا شد که پلیس رشوه را پذیرفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It has been alleged that Jack stole the money.
[ترجمه ترگمان]ادعا شده‌است که جک پول را دزدید
[ترجمه گوگل]ادعا شده است که جک پول را به سرقت برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف alleged

بقول معروف (صفت)
alleged
بنابگفتهء بعضی (صفت)
alleged

معنی کلمه alleged به انگلیسی

alleged
• supposed, believed; given as an excuse; suspicious, doubtful
• an alleged fact has been stated but not proved to be true.
alleged crime
• crime which is blamed on someone, crime which has a specific suspect

alleged را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
مفروض ، احتمالی
پ ص ر parviz13371348@gmail.com
انگارینی
داریوش
alleged (صفت) موصوف خود را با اما و اگر مواجه میکند.
alleged victim= ادعای افرادی که خود را قربانی میدانند هنوز ثابت نشده
neda
ادعای چیزی...
alleged usability of this thing یعنی ادعای کارا بودن این چیز
akamrahimi50@gmail.com
اشاره شده
علی
مظنون، محتمل ، احتمالی ، ممکن، مشکوک
alleged involvement
alleged culprit/criminal
alleged killer
مورد سومی مثلا میشه ظاهرا طرف قاتله ولی هنوز اثبات نشده یا دومی مجرم احتمالی طاهرا مجرمه ولی اثبات تشده یا اولی درگیری محتمل احتمال میره که درگیری و دخالتی وجود داشته ولی اثبات نشده
محمد خرمی
رام شده
Mehrab
بر اساس دیکشنرس آکسفورد:
ادعا شده؛ اما بدون هیچ گونه مدرک برای اثبات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی alleged

کلمه : alleged
املای فارسی : اللگد
اشتباه تایپی : شممثلثی
عکس alleged : در گوگل

آیا معنی alleged مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )