برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
all - very - well

all very well

all very well را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جمالی راد
با این که خیلی خوب به نظر می رسد....
هنگامی استفاده می شود که چیزی به نوبه خود مناسب، خوب و منطقی به نظر برسد اماچیزهای دیگری نیز وجود داشته باشند که باید در نظر گرفته شوند.
Bahare
جای خود...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی all very well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران