برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

all or none compliance

معنی all or none compliance در دیکشنری تخصصی

all or none compliance
[آمار] رعایت همه یا هیچ یک از مقررات

all or none compliance را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی all or none compliance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )