برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

all in all

/ˈɒlɪnˈɒl/ /ɔːlɪnɔːl/

1- رویهم رفته، به طور کلی، 2- همه چیز، مهم، از همه چیز مهمتر to her money was all in all برای او پول از همهچیز مهمتر بود جمعا، رویهمرفته all in all, the plan was successful رویهمرفته نقشه موفقیتآمیز بود

بررسی کلمه all in all

عبارت ( phrase )
• : تعریف: with every factor taken into account; in general.
مترادف: altogether, as a whole, on the whole
مشابه: all-around

- All in all, he likes his job.
[ترجمه ترگمان] به هر حال، اون از کارش خوشش میاد
[ترجمه گوگل] در کل او کار خود را دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه all in all در جمله های نمونه

1. Did you notice what was his all in all?
[ترجمه ترگمان]متوجه شدی که اون چی بود؟
[ترجمه گوگل]آیا متوجه شدید که همه چیز در کل او بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All in all, just past. Ever had, only memories.
[ترجمه ترگمان] همش گذشته، فقط گذشته تا حالا داشتی، فقط خاطرات
[ترجمه گوگل]در کل، فقط گذشته تا به حال، فقط خاطرات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All in all, I love summer very much! You should start practicing your English from now on.
[ترجمه ترگمان]به هر حال، من تابستان را خیلی دوست دارم باید از الان به practicing ادامه بدی
[ترجمه گوگل]در کل، تابستان خیلی دوست دارم شما باید از حالا شروع به تمرین زبان انگلیسی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All in all, it had been one of the most miserable days of Henry's life.
[ترجمه ترگمان]تمام این‌ها، یکی از the روزه‌ای زندگی هنری بود
[ترجمه گوگل]در کل، این یکی از بدترین روزهای زندگی هنری بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه all in all به انگلیسی

all in all
• overall, in the general balance of things, in the general scheme of things

all in all را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین حسینی راد
در هر حال
زینب سرامد
روی هم رفته
🐾 مهدی صباغ
در مجموع
مجموعا
روی هم رفته
فاطمه جانی
All in all=generally
به‌طور‌کلی
جهان
(همه چیز ) کسی بودن
سعید ترابی
تماما، کلا
سپهر‌ناقذی
کل در کل
علی
تهش
-^^-
با این همه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی all in all

کلمه : all in all
املای فارسی : الله این
اشتباه تایپی : شمم هد شمم
عکس all in all : در گوگل

آیا معنی all in all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )