برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
all - good - things - come - to - those - who - wait

all good things come to those who wait


صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Quiet
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی all good things come to those who wait
کلمه : all good things come to those who wait
املای فارسی : الله گود تینگس سوم تو دوز وهو ویت
اشتباه تایپی : شمم لخخی فاهدلس زخئث فخ فاخسث صاخ صشهف
عکس all good things come to those who wait : در گوگل

آیا معنی all good things come to those who wait مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )