برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

alive

/əˈlaɪv/ /əˈlaɪv/

معنی: در قید حیات، حساس، روشن، زنده، سرزنده
معانی دیگر: خاموش نشده، سرحال، فعال، با روح، پر انرژی، پر جنب و جوش، بشاش، مطرح، بر سر زبان، موجود، پابرجا، سرشار

بررسی کلمه alive

صفت ( adjective )
عبارات: alive to
(1) تعریف: having life; living.
مترادف: animate, breathing, existent, live, living
متضاد: dead, inanimate, lifeless

- She was happy to be alive after the accident.
[ترجمه Saba] او خوشحال بود که بعد از تصادف زنده مانده بود
|
[ترجمه ☻sana☻] او خوشحال بود که از تصادف جان سالم به در برده بود
|
[ترجمه Sana🖤😈] او (مونث)خوشحال بود که بعد از تصادف زنده مانده بود
|
[ترجمه MH ghomi] او خوشحال بود که بعد از تصادف زنده مانده بود
|
...

واژه alive در جمله های نمونه

1. alive to the risks involved
آگاه به مخاطراتی که در پیش است

2. alive and kicking
زنده و سرحال،سر و مر و گنده

3. alive and kicking
سر و مر و گنده،زنده و پرفعالیت،هنوز در قید حیات و فعال

4. alive and well
زنده و پابرجا،زنده و باقی (در مقام یا وضع سابق)

5. alive to
باخبر،آگاه،مطلع،واقف

6. alive with
مملو از،پر از

7. bring alive
واقعی جلوه دادن،زنده مجسم کردن،جان دادن به

8. come alive
جان گرفتن،سرحال آمدن

9. look alive (or sharp)
(عامیانه) هشیار بودن،مراقب بودن،پاییدن (معمولا به‌صورت امر)

10. skin alive
(عامیانه) 1- سخت مورد سرزنش یا انتقاد قرار دادن 2- سخت تنبیه کردن 3- سخت شکست دادن 4- زنده زنده پوست کسی را کندن

11. a river alive with trout
رودخانه‌ای پر از قزل‌آلا

12. dead or alive
مرده یازنده

13. to burn alive
زنده زنده سوزاندن

14. be buried alive
...

مترادف alive

در قید حیات (صفت)
aboveground , alive , living
حساس (صفت)
alive , acute , keen , sensitive , susceptible , delicate , touchy , tender , exquisite , vigilant , sensate , sentient , stark , techy , sensory , kittle , passible , sharp-nosed , soft-boiled , thin-skinned , supersensitive , susceptive , ticklish
روشن (صفت)
alight , light , bright , on , alive , clean , definite , explicit , express , unequivocal , shrill , vivid , set , transparent , intelligible , sunny , limpid , lucid , clean-cut , distinct , pellucid , clear-cut , cloudless , serene , diaphanous , eidetic , elucidated , fogless , luculent , legible , lightsome , nitid , perspicuous , transpicuous
زنده (صفت)
alive , living , live , quick , fresh , vivid , lively
سرزنده (صفت)
alive , fast , animate , live , quick , brisk , brave , bold , snappy , vivid , lively , spirited , animated , vivacious , daring , heartsome , sprightly , buxom , canty , sprightful

معنی عبارات مرتبط با alive به فارسی

زنده و سرحال، سر و مر و گنده
سر و مر و گنده، زنده و پرفعالیت، هنوز در قید حیات و فعال، زنده و پابرجا، زنده و باقی (در مقام یا وضع سابق)
زنده و پابرجا، زنده و باقی (در مقام یا وضع سابق)، باخبر، آگاه، مطلع، واقف
باخبر، آگاه، مطلع، واقف، مملو از، پر از
زنده به گور شدن، زیر آوار ماندن
واقعی جلوه دادن، زنده مجسم کردن، جان دادن به
کاغذمگس گیر
جان گرفتن، سرحال آمدن
کسل کننده، خسته کننده، یک نواخت
(عامیانه) هشیار بودن، مراقب بودن، پاییدن (معمولا به صورت امر)
(عامیانه) 1- سخت مورد سرزنش یا انتقاد قرار دادن 2- سخت تنبیه کردن 3- سخت شکست دادن 4- زنده زنده پوست کسی را کندن

معنی کلمه alive به انگلیسی

alive
• living; active; attentive
• if people or animals are alive, they are not dead.
• if you describe an activity or situation as alive, you mean that it exists or is functioning well.
• if you say that a place is alive with people, things, or emotions of a particular kind, you mean that it is full of them.
• if you are alive to a problem or situation, you are aware of it and realize its importance.
• if you describe someone as alive, you mean that they are lively and enjoy everything that they do.
• if a story or description comes alive, it becomes interesting, lively, or realistic.
• if people or places come alive, they start to be active or lively again.
• if you say that someone or something is alive and well, you are emphasizing that they continue to survive and do very well.
• if you say that someone or something is alive and kicking, you mean that they are not only still living or existing, but are very active and lively.
alive and kicking
• alive and well, living and breathing, alive
alive and well
• alive and kicking, living and breathing, alive
alive to
• attentive to; aware of; in admiration of
ate him alive
• completely overpowered him, was too much for him
barely alive
• almost dead, hardly living
be roasted alive
• be burned to death
bury alive
• immerse one in the ground while one's still alive
came alive
• became lively, started living; awoke, stopped sleeping (informal)
come alive
• become lively, start living; awaken, stop sleeping (informal)
...

alive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

melika
زنده بودن
یاسمن😌
زنده بودن جان داشتن


means living and not dead
tarlan
سرزنده
مرجان میری لواسانی
To be alive زنده بودن ، جان داشتن، در قید حیات بودن
Alive زنده، جاندار، در قید حیات

* * * دقت کنیم : کلمه ی alive صفت هست و نمی شه به صورت مصدری آن را ترجمه کرد! پس معنی آن زنده " بودن " و یا جان " داشتن " نیست ! و معنی آن زنده، جاندار، در قید حیات است.

در زبان عامیانه و محاوره :
? What is alive in you now
چه حسی داری الان ؟ احساست چیه الان ؟
zahra
جاندار
Sahll
زنده
Seti
سرزنده
shiva_sisi‌
در قید حیات،زنده است،نفس میکشد
saba
زنده بودن
حساس
روشن
مریم هادیان
If I stay alive
اگر زنده باشم
علی اصغر سلحشور
شاداب و پر انرژی
MOBIN
در حال زندگی در قید حیات
محدثه فرومدی
در جوش و خروش
Javad
پابرجا
tinabailari
her father died last year but her mother is still alive
پدرش سال قبل فوت کرد ولی مادرش هنوز زندست ⏭
انوشا
بیدار بودن زنده بود
زیبا
با سلام .
در کتاب < English time 6 > میشه : means a little more or less than .
و در معنی لغوی ، در بیشتر مواقع ، معنی < در قید حیات > رو میده . با
تشکر . 🥀
tinabailari
زنده 🈸
It was a bad accident. they are lucky to be alive
تصادف بدی بود . انها خوش شانس هستند که زنده اند
themahdieh
living, animate, breathing, in the land of the living (informal), subsisting
زنده،در قید حیات....
😇
means leaving and not dead
یعنی زنده است و نمرده😅
Kourosh
زنده
sawmiin
در قید حیات ^ [adj]
زنده ^ [adj]

Alive means living and not dead ^

آهنگ look alive از DRAKE خیلی خوبه بگوشین^
tina
این کلمه در reach 2 کانون زبان ایران میشه:
معنی:زنده بودن


alive means living and not dead

زنده بودن یعنی زنده و مرده نیست.
💎heli
زنده
در قید حیات
living not dead
Marinette love Luka
آقا جان ببین alive فقط یه معنی میده که اونم میشهزنده بودن، در قید حیاط، جان داشتن


دیگه هیچ معنی به جز این نمیده وسلام نامه تمام❤️
💜~Sama
یعنی زنده بودن.در کتاب کانون زبان ایران ریچ۲ میشه

(alive means living and not dead)

لایک فراموش نشه😉💜

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی alive

کلمه : alive
املای فارسی : لایو
اشتباه تایپی : شمهرث
عکس alive : در گوگل

آیا معنی alive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )