برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

aline of action

معنی aline of action در دیکشنری تخصصی

aline of action
[ریاضیات] خط اثر

aline of action را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی aline of action مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )