برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

alias frequency

معنی alias frequency در دیکشنری تخصصی

alias frequency
[برق و الکترونیک] بسامد کم برداری بسامد کوچکتر و نادرستی که در هنگام نمونه برداری از یک سیگنال متناوب با آهنگ کمتر از دوبار در دوچرخهبه دست می آید .

alias frequency را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی alias frequency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )