برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

algorithmic

/ælɡəˈrɪðmɪk/ /ˈælɡəˈrɪðmɪk/

معنی: الگوریتمی

واژه algorithmic در جمله های نمونه

1. The first is called algorithmic, which comprises a procedure or series of instructions used to solve a specific type of problem.
[ترجمه ترگمان]اولی یک الگوریتمی است، که شامل یک روش یا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است که برای حل یک نوع خاص از مشکل استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]اولین الگوریتمی است که شامل یک روش یا سری دستورالعمل هایی است که برای حل یک نوع خاص از مشکل استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When the algorithmic bats were run, they flocked like real bats.
[ترجمه ترگمان]زمانی که خفاش‌ها شروع به دویدن کردند، آن‌ها مثل یک خفاش واقعی جمع شدند
[ترجمه گوگل]هنگامی که خفاش های الگوریتمی اجرا می شدند، آنها مانند خفاش های واقعی پرواز می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What is algorithmic if we use one notation for numbers is also algorithmic if we use the other.
[ترجمه ترگمان]الگوریتمی است اگر از یک نماد برای اعداد استفاده کنیم هم چنین الگوریتمی است اگر از آن استفاده کنیم
[ترجمه گوگل]الگوریتم الگوریتم اگر ما از یک علامت برای اعداد استفاده کنیم الگوریتمی است اگر از دیگری استفاده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف algorithmic

الگوریتمی (صفت)
algorithmic

معنی عبارات مرتبط با algorithmic به فارسی

زبان الگوریتمی

معنی algorithmic در دیکشنری تخصصی

algorithmic
[ریاضیات] الگوریتمی، خوارزمیک
[آمار] استقلال الگوریتمی
[آمار] نظریه الگوریتمی اطلاع
[کامپیوتر] یک زبان که برای بیان الگوریتم ها طراحی شده است ( ALGOL).
[ریاضیات] زبان الگوریتمی
[برق و الکترونیک] مولد حالت الگوریتمی

معنی کلمه algorithmic به انگلیسی

algorithmic
• originating in or pertaining to an algorithm (set of rules for solving a mathematical problem)

algorithmic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی algorithmic

کلمه : algorithmic
املای فارسی : الگوریتمیک
اشتباه تایپی : شملخقهفائهز
عکس algorithmic : در گوگل

آیا معنی algorithmic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )