برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

algorithmic Language

/ælɡəˈrɪðmɪkˈlæŋɡwədʒ/ /ˈælɡəˈrɪðmɪkˈlæŋɡwɪdʒ/

زبان الگوریتمی

معنی algorithmic Language در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] یک زبان که برای بیان الگوریتم ها طراحی شده است ( ALGOL).
[ریاضیات] زبان الگوریتمی
[آب و خاک] زبان الگوریتمی عمومی

algorithmic Language را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی algorithmic language

کلمه : algorithmic language
املای فارسی : الگوریتمیک لنگویج
اشتباه تایپی : شملخقهفائهز مشدلعشلث
عکس algorithmic language : در گوگل

آیا معنی algorithmic Language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )