برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

air filter

واژه air filter در جمله های نمونه

1. And it comes with a removable air filter, an extra long cable, fitted plug and a two year guarantee.
[ترجمه ترگمان]و این کار با یک فیلتر هوای قابل جابجایی، یک کابل کابل بلند، وصل شده و ضمانت دو ساله انجام می‌شود
[ترجمه گوگل]و با یک فیلتر هوای قابل جابجایی، یک کابل اضافی بلند، پلاگین نصب شده و یک تضمین دو ساله می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The remains of the air filter system was fitted facing the rear bulkhead.
[ترجمه ترگمان]بقایای سیستم فیلتر هوا متناسب با دیواره‌ای عقب نصب شده‌بود
[ترجمه گوگل]باقی مانده از سیستم فیلتر هوا به سمت مجاور عقب نصب شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An inner door remains shut but air filters through it via two mesh panels.
[ترجمه ترگمان]یک در داخلی بسته می‌ماند اما از طریق دو پنل شبکه از آن عبور می‌کند
[ترجمه گوگل]درب داخلی باقی می ماند اما فیلتر هوا از طریق دو پانل مش می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I mean. Air filters are, air filters are not one of our best selling items.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی air filter در دیکشنری تخصصی

Air Filter
[خودرو] فیلتر هوا. با عبور هوای ورودی به موتور از داخل این فیلتر که از معمولا از جنس کاغذ مخصوصی ساخته شده جلوی ورود ذرات و گرد و خاک به موتور گرفته میشود تا تحت اثر این ذرات در موتور ساییدگی ایجاد نشود و همچنین حرارت هوای ورودی تنظیم میشود و صدای مکش هوا نیز تا حد زیادی کاهش میابد.

معنی کلمه air filter به انگلیسی

air filter
• device which removes impurities from the air

air filter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: فیلتر هوا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی air filter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )