برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

aid and abet

واژه aid and abet در جمله های نمونه

1. His accountant had aided and abetted him in the fraud.
[ترجمه ترگمان]ممیز دادگاه به او کمک کرده و او را در کلاه برداری یاری داده بود
[ترجمه گوگل]حسابدار او در تقلب به او کمک کرد و او را تشویق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You'll be facing a Federal rap for aiding and abetting an escaped convict.
[ترجمه ترگمان]در مقابل یک مجرم فراری، در مقابل یک مجرم فراری، روبرو خواهی شد
[ترجمه گوگل]شما یک رؤسای فدرال برای کمک و محاربه با یک محکوم فراری روبرو خواهید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She stands accused of aiding and abetting the bombing.
[ترجمه ترگمان]او متهم به کمک و معاونت در بمب‌گذاری است
[ترجمه گوگل]او متهم به کمک و کمک به بمب گذاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They aided and abetted in getting the police to catch the thief.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به پلیس کمک کرده و به پلیس کمک کردند تا دزد را دستگیر کند
[ترجمه گوگل]آنها به کمک پلیس برای گرفتن دزد کمک کردند و از آنها حمایت کردند ...

معنی aid and abet در دیکشنری تخصصی

aid and abet
[حقوق] معاونت در جرم

معنی کلمه aid and abet به انگلیسی

aid and abet
• help someone commit a crime; assist someone

aid and abet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Atousa Gh
Conspiracy theory
Collude
In collusion with someone
مَمَد
(رشته حقوق): کمک به مباشر اصلی جرم در صحنه جرم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی aid and abet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )