برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ahistoricism

ahistoricism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

راضیه موسوی خورشیدی
تاریخ ناباوری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ahistoricism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران