برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

ahimsa


(در مذهب بودا - این عقیده: همه ی موجودات به هم وابسته و مقدس اند و لذا هیچ موجودی را نباید کشت یا آزار کرد) آهیمسا

بررسی کلمه ahimsa

اسم ( noun )
• : تعریف: (Sanskrit) the principle of nonviolence based on the belief in the sacredness of all living creatures, as held by Buddhists, Hindus, and others.

واژه ahimsa در جمله های نمونه

1. Central to this experience are compassion and truth (ahimsa and satya), the first two Yamas of Yoga.
[ترجمه ترگمان]مرکز این تجربه شفقت و حقیقت است (ahimsa و satya)، دو نیمه اول یوگا
[ترجمه گوگل]مرکزی برای این تجربه، محبت و حقیقت (آخیمسا و ساتیا)، دو یامای اول یوگا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One can reflect on the first yama, ahimsa, non-harming.
[ترجمه ترگمان]انسان می‌تواند در اولین برخورد، ahimsa، non و non انعکاس یابد
[ترجمه گوگل]اولا می تواند یاما، ahimsa، بدون آسیب برساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But what does it mean to practice Ahimsa on our yoga mats?
[ترجمه ترگمان]اما این کار به چه معنی است که روی mats yoga تمرین کنیم؟
[ترجمه گوگل]اما منظور ما Ahimsa در تمرینات یوگا ما چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. On the other hand Indians peddle ahimsa, some spiritual mumbo - jumbo and little else.
[ترجمه ترگمان]در طرف دیگر هندی‌ها، ahimsa دوره‌گرد، برخی چرندیات معنوی و چیزهای دیگر
[ترجمه گوگل]از سوی دیگر، س ...

معنی ahimsa در دیکشنری تخصصی

ahimsa
[یوگا] عدم خشونت - لطمه نرساندن

معنی کلمه ahimsa به انگلیسی

ahimsa
• hindu and buddhist philosophy and principle of nonviolence and revering all living creatures and refraining from harming any living thing

ahimsa را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ahimsa

کلمه : ahimsa
املای فارسی : آهیمسا
اشتباه تایپی : شاهئسش
عکس ahimsa : در گوگل

آیا معنی ahimsa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )