برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

agranulocytosis


(پزشکی) آگرانولوسیتوز (کم شدن گرانولوسیت های خون)، بی دانیزگی

واژه agranulocytosis در جمله های نمونه

1. Among 17 patients, 8 9 % agranulocytosis occurred within two months after ATD treatment.
[ترجمه ترگمان]در بین ۱۷ بیمار، ۸ درصد agranulocytosis در عرض دو ماه پس از درمان ATD رخ دادند
[ترجمه گوگل]در میان 17 بیمار، 9/8٪ agranulocytosis در طی دو ماه پس از درمان ATD رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Patients with NR of AML, neutropenia or agranulocytosis, and long-term broad-spectrum anti-biotics usage are susceptible to IPFI.
[ترجمه ترگمان]بیماران مبتلا به NR، neutropenia یا agranulocytosis، و استفاده طولانی‌مدت از طیف گسترده، مستعد IPFI هستند
[ترجمه گوگل]بیماران با NR AML، نوتروپنی یا agranulocytosis، و استفاده طولانی مدت از ضد بیوسیتی طیف گسترده ای به IPFI حساس هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A case of breast cancer patient developed agranulocytosis and anemia after large doses of penicillin in combination with 5-FU is reported.
[ترجمه ترگمان]یک مورد از بیمار سرطان پستان agranulocytosis و کم‌خونی را پس از دوزهای بزرگ پنی‌سیلین در ترکیب با ۵ - FU توسعه داده‌است
[ترجمه گوگل]یک مورد سرطان پستان مبتلا به آگونالوسیتوز و آنمی پس از دوزهای بالایی از پنی سیلین در ترکیب با 5-FU گزارش شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی agranulocytosis در دیکشنری تخصصی

agranulocytosis
[بهداشت] آگرانولوسیتوز

معنی کلمه agranulocytosis به انگلیسی

agranulocytosis
• disease characterized by a high fever and a reduced number of white blood cells (medicine)

agranulocytosis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی agranulocytosis

کلمه : agranulocytosis
املای فارسی : اگرنولکیتسیس
اشتباه تایپی : شلقشدعمخزغفخسهس
عکس agranulocytosis : در گوگل

آیا معنی agranulocytosis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )