برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1601 100 1
شبکه مترجمین ایران

aggrieved party person

معنی aggrieved party person در دیکشنری تخصصی

aggrieved party person
[حقوق] طرف یا شخص زیان دیده در اثر حکم دادگاه، طرف یا شخص متضرر

aggrieved party person را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی aggrieved party person مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )