برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

aggressor

/əˈɡresər/ /əˈɡresə/

معنی: پرخاشگر، مهاجم، متجاوز، حمله کننده، غاصب
معانی دیگر: (اشخاص و کشورها) متجاوز، یورش بر، برتاختگر، آغاز کننده ی جنگ

بررسی کلمه aggressor

اسم ( noun )
• : تعریف: a person, group, animal, or nation that starts aggression against another.

- The police tried to determine who had been the primary aggressor in the bar brawl.
[ترجمه ترگمان] پلیس سعی کرد مشخص کند که چه کسی متجاوز بوده‌است
[ترجمه گوگل] پلیس سعی کرد تا مشخص کند که چه کسی متجاوز اصلی در نزاع نوار بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه aggressor در جمله های نمونه

1. A succession of military defeats weakened the aggressor.
[ترجمه ترگمان]یک سلسله شکست‌های نظامی متجاوز را تضعیف کرد
[ترجمه گوگل]جانشینی از شکست های نظامی، متجاوز را تضعیف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They demanded that all the aggressor troops be pulled out from their country.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها درخواست کردند که تمام نیروهای متجاوز از کشور خود بیرون کشیده شوند
[ترجمه گوگل]آنها خواستار شدند که تمام سربازان متجاوز از کشور خود بیرون بیایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Aggressor troops held the capital of the country.
[ترجمه ترگمان]نیروهای aggressor پایتخت این کشور را در دست داشتند
[ترجمه گوگل]سربازان متجاوز از پایتخت کشور بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The aggressor troops marched into the neighbouring country on the pretext of searching for their missing soldier.
[ترجمه ترگمان]نیروهای متجاوز به بهانه گشتن به دنبال سرباز گم‌شده خود وارد کشور همسایه شدند
[ترجمه گوگل]سربازان مهاجم به بهانه جستجو برای ...

مترادف aggressor

پرخاشگر (اسم)
aggressor
مهاجم (اسم)
aggressor , raider , invader
متجاوز (اسم)
aggressor , offender , violator , transgressor , trespasser , wrongdoer
حمله کننده (اسم)
assailant , aggressor , invader , rusher , launcher
غاصب (اسم)
aggressor , violator , usurper , rapist , tyrant , oppressor

معنی aggressor در دیکشنری تخصصی

aggressor
[حقوق] متجاوز، متعدی

معنی کلمه aggressor به انگلیسی

aggressor
• one who attacks first
• the aggressor is the person or country that starts a fight.
aggressor force
• enemy army, red force

aggressor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هدایت شناسایی
تجاوزگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aggressor

کلمه : aggressor
املای فارسی : اگگرسر
اشتباه تایپی : شللقثسسخق
عکس aggressor : در گوگل

آیا معنی aggressor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )