برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

aggression

/əˈɡreʃn̩/ /əˈɡreʃn̩/

تجاوز، حمله (بدون مجوز و برخلاف تعهدات)، برتاخت، برتازش، یورش، پیشدستی (در حمله)، تهاجم، (روان شناسی) پرخاشگری، ستیزه جویی، خشونت، تعدی، تخطی، تعر­، اغازپرخاش، درازدستی، بنیادجنگ

بررسی کلمه aggression

اسم ( noun )
(1) تعریف: unprovoked hostile action against a country by another's military forces.
مترادف: offensive
مشابه: assault, attack, blitz, charge, foray, invasion, onset, onslaught, siege, thrust

- The nation retaliated for its neighbor's aggression by launching missiles.
[ترجمه ترگمان] ملت با پرتاب موشک‌ها برای تهاجم همسایه خود تلافی کرد
[ترجمه گوگل] این کشور با پرتاب موشک به خاطر تجاوز همسایه خود اقدام به مقابله کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: The use of force or violence against another in order to dominate or achieve one's own aims.
مترادف: belligerence, belligerency, hostility, militancy
مشابه: competitiveness

- Most of all, he feared the aggression of the other prisoners.
[ترجمه ترگمان] بیشتر از همه، از پرخاشگری و پرخاشگری زندانی‌ها بیم داشت
[ترجمه گوگل] بیشتر از همه، او از تجاوز دیگر زندانیان ترسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The researchers believe that violent programming can cause aggression in young children.
[ترجمه ترگمان] محققان ...

واژه aggression در جمله های نمونه

1. naked aggression
تجاوز آشکار

2. the german aggression against poland
تاختن (تجاوز) آلمان به لهستان

3. war of aggression
جنگ تهاجمی

4. the surest way to prevent aggression is to remain strong
مطمئن‌ترین راه جلوگیری از تجاوز نیرومند باقی‌ماندن است.

5. we will put an end to aggression
ما به تجاوز پایان خواهیم داد.

6. Aggression is by no means a male-only trait.
[ترجمه ترگمان]پرخاشگری به هیچ وجه یک ویژگی مذکر نیست
[ترجمه گوگل]تجاوز به هیچ وجه یک ویژگی مردانه نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Is football a good outlet for men's aggression?
[ترجمه ترگمان]فوتبال خوبی برای پرخاشگری برای مردان است؟
[ترجمه گوگل]آیا فوتبال یک راه خوب برای تجاوز مردان است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We need to defend against military aggression.
[ترجمه ترگمان]ما باید علیه تجاوز نظامی دفاع کنیم ...

معنی عبارات مرتبط با aggression به فارسی

معنی aggression در دیکشنری تخصصی

aggression
[بهداشت] پرخاشگری
[روانپزشکی] پرخاشگری. اصطلاحی بسیار کلی برای انواع گوناگونی از اعمال همراه با حمله و خصومت و خشونت. - پرخاشگری
[روانپزشکی] پرخاشگری وسیله ای. 1- اعمال پرخاشگرانه که از تجارب آموخته شده ناشی می گردد، پرخاشگری آموخته شده ناشی می گردد، پرخاشگری آموخته شده از طریق واکنش تقویت شده. 2- رفتاری پرخاشگرانه که وسیله ای برای هدفی دیگر است، مثلاً تفهیم به فردی دیگر که فوراً اطلاق را ترک کند.

معنی کلمه aggression به انگلیسی

aggression
• hostile behavior; attack, offensive
• if a country or group shows aggression in its political or military activities, it frequently makes attacks on other countries or groups.
• if someone behaves with aggression, they behave in an angry and forceful way that makes other people feel threatened.
non aggression
• non-aggression is the idea or plan that countries should not attack, fight, or try to harm each other in any way.

aggression را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منیره پورصالحی
رفتار خشونت آمیز
فرهاد سليمان‌نژاد
تعرض، تاخت و تاز
ebi
پرخاش
ریحانه ملارضا
تجاوز ارضی
Nima
تجاوز سرزمینی-تعرض سرزمینی
Maedeh
پرخاشگری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی aggression

کلمه : aggression
املای فارسی : اگگرسین
اشتباه تایپی : شللقثسسهخد
عکس aggression : در گوگل

آیا معنی aggression مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )