برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

afterburner

/ˈæftərˌbərnər/ /ˈæftərˌbərnə/

(موتور هواپیماهای جت) پس سوز (اسبابی که در لوله ی انتهایی موتور جت قرار می دهند تا سوخت اضافی را مشتعل کند)

بررسی کلمه afterburner

اسم ( noun )
(1) تعریف: a device that increases the thrust of a jet engine by injecting fuel into the exhaust gases for burning.

(2) تعریف: a device for burning partially burned carbon compounds in the exhaust fumes of an internal-combustion engine.

واژه afterburner در جمله های نمونه

1. Afterburner system is runing very smoothly.
[ترجمه ترگمان]سیستم Afterburner به راحتی قابل انتقال است
[ترجمه گوگل]سیستم Afterburner بسیار مسطح است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. New industries, speed up the afterburner; create the future, a blueprint reproduction.
[ترجمه ترگمان]صنایع جدید، سرعت را افزایش می‌دهند، آینده را ایجاد می‌کنند، یک تولید اولیه را به وجود می‌آورند
[ترجمه گوگل]صنایع جدید، پس از سوختن، سرعت را افزایش می دهد؛ آینده ای را تولید کنید که یک تولید مثل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. MSI Afterburner hardware monitoring statistics from their own applications.
[ترجمه ترگمان]مجلس صوت الاسلام از برنامه‌های خود آمار پایش سخت‌افزار را کنترل می‌کند
[ترجمه گوگل]آمار سخت افزاری MSI Afterburner از برنامه های خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Afterburner us into the Super Tour, when the test conditions to achieve recovery of the accelerator.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که شرایط آزمایش برای بازیابی شتاب‌ده در نظر گرفته می‌شود، ...

معنی afterburner در دیکشنری تخصصی

afterburner
[برق و الکترونیک] پس سوز

معنی کلمه afterburner به انگلیسی

afterburner
• fuel-injector in a turbojet engine

afterburner را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی afterburner

کلمه : afterburner
املای فارسی : افتربورنر
اشتباه تایپی : شبفثقذعقدثق
عکس afterburner : در گوگل

آیا معنی afterburner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )