برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1352 100 1

after the fact

معنی کلمه after the fact به انگلیسی

after the fact
• after the action, after the deed has already been done
accessary after the fact
• (law) a person who after an offense assists or shelters the transgressor; one not present at the action of the offense
accessory after the fact
• partner after the fact, person who aids a criminal after the latter commits the illegal act (law)

after the fact را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم کنعانی
پس از واقعه
محدثه فرومدی
پس از وقوع/ارتکاب
امیررضا مبینی
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
زمانی استفاده می‌شود که حادثه‌ای رخ داده و اقدام مورد نظر پس از حادثه ترتیب داده می‌شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی after the fact مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )