برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

aforementioned

/əˈfɔːrˌmenʃənd/ /əˌfɔːˈmenʃənd/

معنی: مزبور، فوقالذکر
معانی دیگر: گفته شده در بالا، مذکور، مذبور

بررسی کلمه aforementioned

صفت ( adjective )
• : تعریف: mentioned or cited previously.

- As explained earlier, there were two winners of the prize this year, and the aforementioned prize amount will be awarded to each of the two.
[ترجمه ترگمان] همانطور که قبلا توضیح داده شد، امسال دو برنده جایزه بودند و مبلغ جایزه مذکور به هر کدام از این دو جایزه داده خواهد شد
[ترجمه گوگل] همانطور که قبلا توضیح داده شد، دو برنده جایزه در این سال وجود دارد و مبلغ فوق به هر یک از دو نفر اختصاص خواهد یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه aforementioned در جمله های نمونه

1. the aforementioned writers' works
آثار نویسندگان فوق‌الذکر

2. The aforementioned Mr Parkes then entered the cinema.
[ترجمه ترگمان]سپس آقای Parkes به سینما وارد شد
[ترجمه گوگل]آقای پارکس سپس به سینما وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The aforementioned was/were seen waiting outside the building.
[ترجمه ترگمان]همانطور که در بالا ذکر شد، در بیرون ساختمان دیده شد
[ترجمه گوگل]این در حالی است که انتظار می رود در خارج از ساختمان دیده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The aforementioned person was at the scene of the accident.
[ترجمه ترگمان]شخص مذکور در صحنه تصادف بوده‌است
[ترجمه گوگل]این فرد در مرحله حادثه قرار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The property belongs to the aforementioned Mr Jones.
[ترجمه ترگمان]این خاصیت متعلق به آقای جونز است
[ترجمه گوگل]این ملک متعلق به آقای جونز است
...

مترادف aforementioned

مزبور (صفت)
aforesaid , aforementioned
فوقالذکر (صفت)
aforesaid , aforementioned

معنی کلمه aforementioned به انگلیسی

aforementioned
• mentioned before, stated before
• when you refer to the aforementioned person or subject, you mean the person or subject that has already been mentioned; a formal word.
the aforementioned
• that which was mentioned previously

aforementioned را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
ذکر شده
رهگذر
پیش گفته
مرتضی حمزه سرکانی
بهتره برای این عبارت از �فوق الذکر� استفاده نکنید. این نمونۀ غیرمعیار است. به جای اون بهتره از معادل‌هایی مانند زیر استفاده بشه:
یاد شده در بالا، مذکور در فوق؛ پیش گفته.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی aforementioned

کلمه : aforementioned
املای فارسی : افرمنتیند
اشتباه تایپی : شبخقثئثدفهخدثی
عکس aforementioned : در گوگل

آیا معنی aforementioned مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )