برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

afflux

/ˈæflʌks/ /ˈæflʌks/

معنی: ریزش، جریان، انبوهی
معانی دیگر: جریان ناگهانی (مثلا ریزش ناگهانی خون به مغز)، ناگه ریزی، ناگه ریزش

واژه afflux در جمله های نمونه

1. River water ceaselessly in afflux cabin, passengers are panic - stricken.
[ترجمه ترگمان]آب رودخانه بدون وقفه در کابین afflux، مسافران دچار وحشت می‌شوند
[ترجمه گوگل]آب رودخانه به طور بی وقفه در کابین هواپیما، مسافران وحشت زده می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Exterior element has: The stability of the afflux of foreign capital and foreign trade prices.
[ترجمه ترگمان]عنصر خارجی: ثبات سرمایه گذاران خارجی و قیمت‌های تجارت خارجی
[ترجمه گوگل]عناصر بیرونی عبارتند از: ثبات قیمت سرمایه خارجی و قیمت های خارجی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The component afflux China of global each district, assemble in many works with low cost.
[ترجمه ترگمان]اجزای تشکیل‌دهنده هر منطقه در چین در بسیاری از کارها با هزینه کم مونتاژ می‌شوند
[ترجمه گوگل]جزء اصلی چین هر ناحیه جهانی، در بسیاری از آثار با هزینه کم جمع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. International crosses a state group and each country foreign trader in succession afflux Shanghai market.
[ترجمه ترگمان]ساز ...

مترادف afflux

ریزش (اسم)
abscission , pour , infusion , inset , downfall , slide , influx , afflux , affusion , diffusion , spray , leak , slump , leakage , flux , gush , effusion , outflow , intinction , perfusion , rheumatism
جریان (اسم)
inset , ooze , flow , progress , fluor , action , current , stream , course , going , income , rede , afflux , circulation , circuit , gush , effluvium , efflux , outflow , tide
انبوهی (اسم)
afflux , density , congestion , bushiness , luxuriance

معنی afflux در دیکشنری تخصصی

afflux
[عمران و معماری] بالا آمدن سطح آب - خیزآب - پنگاب
[زمین شناسی] بالاآمدن سطح آب، خیز آب، پنگاب
[آب و خاک] خیزاب، ارتفاع برگشت آب
[عمران و معماری] پشته بال شکل
[زمین شناسی] پشته بال شکل
[عمران و معماری] خیزآب به علت پل

معنی کلمه afflux به انگلیسی

afflux
• current, flowing, streaming

afflux را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی afflux

کلمه : afflux
املای فارسی : اففلوکس
اشتباه تایپی : شببمعط
عکس afflux : در گوگل

آیا معنی afflux مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )