برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

affirmantis est probare

معنی affirmantis est probare در دیکشنری تخصصی

affirmantis est probare
[حقوق] هر کس که ادعا کرد، اثبات هم با اوست

affirmantis est probare را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی affirmantis est probare مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )