برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

affirmanti, non neganti, incumbit probation

معنی affirmanti, non neganti, incumbit probation در دیکشنری تخصصی

affirmanti, non neganti, incumbit probation
[حقوق] بار اثبات ادعا بر عهده خواهان است، نه خوانده

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی affirmanti, non neganti, incumbit probation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )