برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

affinity partitioning

معنی affinity partitioning در دیکشنری تخصصی

affinity partitioning
[پلیمر] تقسیم تمایلی

affinity partitioning را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی affinity partitioning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )