برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

affine congruent subset

معنی affine congruent subset در دیکشنری تخصصی

affine congruent subset
[ریاضیات] زیرمجموعه ی آفینی همنهشت

affine congruent subset را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی affine congruent subset مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )